Over Lezing: Twee jaar oorlog in Oekraïne - Ria Laenen

18 apr
Brasschaat - Ons Middelheem

Lezing: Twee jaar oorlog in Oekraïne - Ria Laenen

In deze uiteenzetting beginnen we met een stand van zaken. We staan stil bij enkele belangrijke sleutelmomenten en ontwikkelingen die het verloop van de oorlog hebben bepaald sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022.

donderdag 18 april 2024 om 20:00 uur

Vervolgens behandelen we de hoofdvraag over hoe het nu verder moet met Oekraïne, Rusland en Europa. Wat zijn de grootste uitdagingen, zowel intern als extern, voor elk van die drie actoren in de drastisch veranderde geopolitieke context?

Ria Laenen studeerde Oost-Europakunde aan KU Leuven en aan University College London. Ze  trad regelmatig op als gastdocente aan Russische universiteiten. Ze doceert vakken over Russische politiek, geopolitieke ontwikkelingen in de voormalige Sovjetlanden en de geschiedenis van de internationale politiek aan de KU Leuven.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden tarief in voorverkoop € 8,00
Niet-leden tarief in voorverkoop € 12,00
Opgelet: aan de kassa betaal je bovenop het tarief, extra € 2,00

Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

Tijd en plaats: 20.00 u. – Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat

Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136   Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding "Oekraïne"

Labels: Mens & MaatschappijPolitiekLezingEuropaLokaaloorlogOekraïne